Milieu

Sedert de oprichting wijdt het bestuur heel wat aandacht aan milieubewust ondernemen. De vereniging is geschraagd door de vier pijlers van duurzaam ondernemen: planet – people – profit. Wij willen onze leden helpen in hun zoektocht naar duurzame oplossingen door hen efficiënt te informeren, samen te werken met experten en groepsacties te ondernemen. Wij werken nauw samen met de gemeentelijke milieuambtenaren. Zo ondersteunen wij jaarlijks een zwerfvuilactie, organiseren wij tweemaal per jaar een groepsinzameling van Klein Gevaarlijk Afval en genieten alle leden een groepskorting voor de inzameling van de andere stromen. De gezamenlijke aanpak culmineerde in de oprichting van Zaubeek Power cvba, een coöperatieve samenwerking met als doel de mogelijkheden voor groene energie na te pluizen.

Nieuws over milieu

Met de steun van:

ABC IT & Web Solutions - website bouwersago.png

pom-rgb.png

© 2017 Zaubeek vzw - alle rechten voorbehouden
webdesign by ABC IT & WEB SOLUTIONS