Missie

De vereniging wenst de samenwerking tussen de verschillende bedrijven, die gevestigd zijn of zich zullen vestigen op het bedrijventerrein Kruishoutem en bedrijventerrein Zulte, in stand te houden, te ontwikkelen en te bevorderen.

Deze samenwerking situeert zich op verschillende domeinen waaronder onder meer duurzame bedrijfsprocessen, de duurzame inrichting van het bedrijventerrein, alsmede duurzaam facilitair en/of utilitair beheer of enige ander vorm van interbedrijfssamenwerking op onder meer sociaal, economisch, ruimtelijk, milieu- en aanverwant vlak.

Bij de verwezenlijking van het doel streeft de vereniging ten allen tijde naar een goede verstandhouding en samenwerking met de buurt en de aanwezige instellingen en bedrijven.

Zaubeek vzw dankt de gemeente Kruishoutem en de gemeente Zulte hartelijk voor hun waardevolle medewerking en hun enthousiaste inbreng.

Met de steun van:

ABC IT & Web Solutions - website bouwersago.png

pom-rgb.png

© 2017 Zaubeek vzw - alle rechten voorbehouden
webdesign by ABC IT & WEB SOLUTIONS